Det finns många produkter, verktyg och andra saker som vi idag använder på rutin, utan att egentligen ha någon större koll på var de kommer ifrån och hur de utvecklades. De allra flesta har till exempel säkerligen använt sig av en ficklampa flertalet gånger. Många av oss har säkert också sett olika varianter, men vet du historien bakom ficklampan? Intressant nog var den exempelvis inte menad som just en ficklampa från första början, utan hade ett betydligt mer specifikt syfte. Ficklampans historia innehåller ett par element som kan vara intressanta för dig som gillar såväl teknikhistoria som trivia.

 

Bakgrund och utveckling
Den allra första ficklampan uppfanns 1898 av batteritillverkaren Joshua Lionel Cowen. Han är även uppfinnaren till modelljärnvägen. Tanken bakom utvecklingen av ficklampan var att den skulle fungera som en krukväxtbelysning genom att ett metallrör med batteri och glödlampa stacks ned i jorden. När idén sedan såldes till en man vid namn Conrad Hubert utvecklades krukväxtbelysningen till en ficklampa för fler syften än till krukväxter. De tidigaste ficklamporna utgjordes av en glödtråd gjord av kol och hade brunstensbatterier som strömkälla. Detta innebar att lampan med jämna mellanrum behövde stängas av. När sedan ficklampan bestående av glödtråd av volfram utvecklades i början av 1900-talet började ficklampan befästa sin plats som en bra och populär ljuskälla. Den kunde nu konkurrera med, och skulle snart börja konkurrera ut, fotogenlampor. Runt 1920 började olika sorters ficklampor arbetas fram i olika storlekar och batterier med mera. År 1922 användes ficklampor av ca 10 miljoner amerikaner.Ficklampans historia 1

 

Efterkrigstiden och framåt
Under efterkrigstiden hade ficklampans popularitet ökat, och de allra flesta hushåll i industriländerna hade en. Framåt den senare delen av 1900-talet utvecklades fler energisnåla lampor och batterier. Alkaliska batterier ersatte de tidigare brunstensbatterierna och laddningsbara batterier utvecklades. Idag innehåller ficklampor för det mesta en kryptonglödlampa. Det finns inte bara laddningsbara batterier, utan också hela ficklampor som laddas i eluttaget. Du kan också hitta ficklampor som kan vevas igång. Utöver det finns det oändligt många storlekar, utseenden, batterier och format bland ficklampor i dagens samhälle. En rolig trivia är också att verbet ”fickla” (som blev erkänt år 2001) kommer från just ficklampa. Det betyder att ”lysa med ficklampa”.